“My husband and I have been using Miracle Magnesium oil and Miracle Magnesium Blue Spray for approximately eight months.  I’m off all my prescribed painkillers for arthritis and my husband’s cholesterol has come down from 6.1 to 4.9.  I am also getting a lot less migraines than I use to.” - Lorraine Jee

"Ek het die Miracle Magnesium Oil sowat n jaar terug begin gebruik. Ek het gereeld pyn in my skouers gehad, sooibrand en ook cholesterol.   Die Miracle Magnesium Oil werk letterlik vir alles.  Ek het glad nie meer probleme nie.  Dit help ook vir allergieë.  My cholesterol het gedaal vanaf 6 tot 4.  Ek sal nooit weer sonder Miracle Magnesium Oil wees nie.  Dankie vir n wonderlike produk". - Retha Lamprecht

“Ek het Miracle Magnesium oil en Miracle Magnesium Blue spray sowat ‘n jaar terug begin gebruik. Omdat ek Hoë Bloeddruk het sedert ek 32 jaar oud geword het, bykomend is ook water retensie, en het nou ook skildklier en onreëlmatige hartklop daarmee saam.  Ek was omtrent op 6 verskillende pille elke dag.  Toe ek Miracle Magnesium Oil begin gebruik het, was ek nog n lid by Curves Gym.  Ek het opgelet dat ek meer stamina en energy het, dis nou veral in die Gym.  My water retensie het baie verbeter, my bloeddruk is deesdae so 135 op 85!  Dit was baie hoër, en ek word oor twee weke 61 en staan elke oggend op sonder pyn of stramheid.  Ek gebruik ook nie meer al my medikasie nie en die dokter het alle verbetering aageteken.” - Marlene De Bad

“Approximately 70% of my patients who complain of muscle pain, cramps and fatigue showed signs of a magnesium deficiency. Magnesium works for those with fibromyalgia, migraine and constipation.” - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Medical Director.

Are you on Blood Pressure or Cholesterol Medication? Do you want to lower your Blood pressure and Cholesterol Naturally?

Side effects of Cholesterol and Blood Pressure Medication:

 • Causes Muscle Pain or weakness.
 • Increases Risk of Diabetes.
 • Increases risk of Stroke.
 • Problems with Liver and kidney function.
 • Increases Eye problems and cataracts.
 • Causes Water retention

Miracle Magnesium Oil may prove to be a better option, lowering both your blood pressure and cholesterol, without the side effects.

Benefits of Miracle Magnesium Oil:

LOWERS BLOOD PRESSURE
Miracle Magnesium Oil lowers the inflammation, hardening and calcification of arteries, which may result in lowering blood pressure.
‘Nutritional epidemiological study on mineral intake and mortality from cardiovascular disease’, Sei M. et al, Tokushima, J Exp Med, vol 40, pp. 199-207, 1993.

LOWERS CHOLESTEROL
Miracle Magnesium Oil lowers cholesterol levels, reducing the risk of clogged arteries and heart attacks.
‘Magnesium intake modulates blood lipid levels and arherogenesis’, Altura B.T. et al, Proc Natl Acad Sci, vol.87, no.5, pp. 1840-1844, 1990.

PREVENTS BLOOD CLOTS
Miracle Magnesium Oil prevents blood clots from forming in patients with coronary heart disease.
‘Beneficial antithrombotic effects of the association of pharmacological oral magnesium therapy with aspirin in coronary heart disease in patients’, Shecter M. et al, Magnes research, vol. 13 no. 4, pp. 275-284, 2000.

Tablet vs Liquid
Other magnesium supplements in tablet form may not produce the same result as Miracle Magnesium Oil. Miracle Magnesium Oil is unique due to its liquid form (no fillers) and extra organic minerals, that aid in the absorption of magnesium and offers more bio-available magnesium than magnesium supplements in tablet form.

Miracle Magnesium Oil is important for Brain, Nerve, Muscle, Digestive and Bone Health.
What does Miracle Magnesium Do?

Brain: Miracle Magnesium Oil is an essential electrolyte for brain and nerve function. Improves memory, concentration and helps with ADD and ADHD, Alzheimer’s and Parkinson’s disease.

Muscle: Miracle Magnesium Oil relaxes muscles and thereby lowers blood pressure, reduces cramps, relieves constipation, headaches, asthma, spasms and promotes restful sleep.

Digestive: Miracle Magnesium Oil is involved in more than 350 metabolic and enzymatic functions. Aids indigestion, relieves heartburn and bloatedness. Helps to break down fat which aids in weight loss and lowers Cholesterol.

Bone Health: Miracle Magnesium Oil is important for strong bones and teeth in children and adults. Prevents tooth cavities and Osteoporosis, increases bone density which is vital for the elderly.

Nervous system: Miracle Magnesium Oil relieves the side effects of stress, anxiety, depression, epilepsy and multiple sclerosis.

Energy & Blood Sugar: Miracle Magnesium Oil produces and transports energy. Balances blood sugar levels. Reduces Insulin Resistance and is essential for Diabetics.

References:

*‘Association between statin-associated myopathy and skeletal muscle damage’, Markus G. Mohaupt, MD, Richard H. Karas, MD PhD, Eduart B. Babiychuk, PhD, Veronica Sanchez-Freire, Katia Monastyrskaya, PhD, Lakshmanan luer, PhD, Hans Hoppeler, MD, Fabio Breil and Annette Draeger, MD CMAJ * 7 July, 2009; 181 (1-2). Doi:10.1503/cmaj.081785.
*‘Risk of incident diabetes on intensive compared to moderate-dose statin therapy: a collaborative meta-analysis of five randomized trials’, David Preiss et al, Journal of the American Medical Association, June 2011.
*‘Statin use following intracerebral haemorrhage’, M.Brandon Westover, MD, PhD; Matt T. Bianchi, MD, PhD; Mark H. Eckman, MD, MS; Steven M. Greenberg, MD, PhD.
*‘Research: Unintended effects of statins in men and women in England and Wales: population based cohort study using the QResearch database’, Julia Hippisley-Cox, Carol Coupland, doi:10.11366/bmj.c2197.BMJ 2010;340:c219
*‘Higher cataract risk appears associated with statin use’, JAMA Ophthalmol. Published online, 19 September 2013. http://media.jamanetwork.com/news-item/4403/doi:10.1001/.jamainternmed.2013.4575.

“My cholesterol was 6.1 totdat ek Miracle Magnesium Cholestrol begin gebruik het.  Dit het afgekom en staan nou op n gesonde 2.4” - Ronda Deysel

“Ek het drie maande terug die Miracle Magnesium Oil en Cholesterol druppels van Body Detox begin gebruik.   My cholesterol was 7, en het binne 3 maande gedaal na 4.4, en ek gebruik nie meer my cholesterol medikasie nie.” - F C Du Plooy

“Ek wil graag vir u vertel wat Miracle Magnesium vir ons gedoen het.
My eggenoot het 'n probleem met hoë Cholesterol wat deur middel van medikasie af gebring is tot 'n telling van 7, maar baie moeilik laer kon kry indien die sterkte van die medikasie nie baie verhoog word nie. Die newe efffekte van die huidige medikasie was van so 'n aard dat sy beswaarlik in die nag geslaap het as gevolg van spier pyne. By n demonstrasie van u produkte is aan ons verduidelik watter verskil Miracle Magnesium kan maak met die gebruik daarvan en het ons besluit om vir 'n toets die medikasie stelselmatig te staak en in stede daarvan Miracle Magnesium Oil en Miracle Magnesium Blue Spray te probeer. Die spier pyne het stelselmatig verminder tot omtrent nul en na veertien dae was die Cholesterol telling af na 3. Ek het saam met my vrou die produkte begin gebruik en het waarneembare verskil in die pyn wat deur Osteoarthritis veroorsaak word gevoel. Ons is dus van mening dat ons met vrymoedigheid Miracle Magnesium Oil saam met Miracle Magnesium Blue Spray kan aanbeveel vir die beheer van spierpyne, cholesterol en die pyne van Osteoarthritis.” - Kobus Joubert

“So many patients with high blood pressure can benefit from the intake of magnesium.” - Dr. Julian Whitaker, MD

Is jy op Bloeddruk of Cholesterol medikasie? Wil jy jou Bloeddruk en Cholesterol verlaag op ‘n natuurlike manier?

Newe-effekte van Cholesterol en Bloeddruk Medikasie:

 • Veroorsaak spierpyn of swakheid.
 • Risiko verhoog vir diabetes.
 • Risiko verhoog vir 'n beroerte.
 • Probleme met lewer en nierfunksie.
 • Toename in oog probleme en katarakke.
 • Veroorsaak water retensie.

Miracle Magnesium Olie bewys om ‘n beter keuse te wees, deur beide jou bloeddruk en cholesterol te verlaag, sonder die newe-effekte.

Voordele van Miracle Magnesium Oil:

VERLAAG BLOEDDRUK
Miracle Magnesium Oil verminder die inflammasie, verharding en verkalking van die are, wat kan lei tot die verlaging van bloeddruk.
'Voedsel epidemiologiese studie oor minerale inname en sterftesyfer van kardiovaskulêre siekte’, Sei M. et al, Tokushima, J Exp Med, vol 40, pp. 199-207, 1993.

VERLAAG CHOLESTEROL
Miracle Magnesium Oil verlaag cholesterol vlakke, wat die risiko van verstopte are en hartaanvalle verminder.
'Magnesium inname moduleer bloedlipiedvlak en arherogenesis’, Altura BT et al, Proc Natl Acad Sci, vol.87, no.5, pp. 1840-1844, 1990.

VERHOED BLOEDKLONTE 
Miracle Magnesium Oil verhoed die vorm van bloedklonte in pasiënte met koronêre hartsiekte.
'Voordelige teentrombotiese gevolge van die vereniging van farmakologiese mondelinge magnesium terapie met aspirien in koronêre hartsiekte in pasiënte se’, Shecter M. et al, Magnes navorsing, vol. 13 no. 4, pp. 275-284, 2000.

Tablet vs Vloeistof
Ander magnesium aanvullings in tablet vorm gee nie dieselfde resultate as wat Miracle Magnesium Oil gee nie. Miracle Magnesium Oil is uniek vanweë sy vloeibare vorm (geen vullers) en ekstra organiese minerale, wat steun in die opname van magnesium en dit bied meer bio-beskikbaar magnesium as magnesium aanvullings in tablet vorm.

Miracle Magnesium Oil is belangrik vir die Brein, Senuwees, Spiere, Spysverteringstelsel en Been Gesondheid.

Wat doen Miracle Magnesium?

Brein: Miracle Magnesium Oil is 'n noodsaaklike elektroliet vir die brein en senuwee funksie. Verbeter geheue, konsentrasie en help met ADD en ADHD, Alzheimers en Parkinsons.

Spier: Miracle Magnesium Oil ontspan die spiere en sodoende verlaag dit bloeddruk, verminder krampe, verlig hardlywigheid, hoofpyn, asma, spasmas en bevorder rustige slaap.

Spysverteringstelsel: Miracle Magnesium Oil is betrokke by meer as 350 metaboliese en ensiematiese funksies. Help vir slegte spysvertering, sooibrand en opgeblasenheid. Help om vet af te breek wat sodoende help met gewigsverlies, en dit verlaag cholesterol.

Been Gesondheid: Miracle Magnesium Oil is belangrik vir sterk bene en tande in kinders en volwassenes. Verhoed gaatjies in tande en Osteoporose, verhoog beendigtheid wat noodsaaklik is vir bejaardes.

Senuweestelsel: Miracle Magnesium Oil verlig die nadele van stres, angs, depressie, epilepsie en sklerose.

Energie & Bloed suiker: Miracle Magnesium Oil produseer en vervoer energie. Balanseer bloedsuikervlakke. Verminder insulienweerstandigheid en is noodsaaklik vir diabete.

Verwysings:

* 'Association tussen statine geassosieer miopatie en skeletspier skade, Markus G. Mohaupt, besturende direkteur, Richard H. Karas, MD PhD, Eduart B. Babiychuk, PhD, Veronica Sanchez-Freire, Katia Monastyrskaya, PhD, Lakshmanan luer, PhD Hans Hoppeler, besturende direkteur, Fabio Breil en Annette Draeger, MD CMAJ * 7 Julie 2009; 181 (1-2). Doi: 10,1503 / cmaj.081785.
* 'Risiko voorval diabetes op intensiewe vergelyking met matige dosis statine terapie: 'n gesamentlike meta-ontleding van vyf ewekansige proewe, David Preiss et al, Tydskrif van die Amerikaanse Mediese Vereniging, Junie 2011.
* 'Statin gebruik volgende intraserebrale bloeding, M.Brandon Westover, MD, PhD; Matt T. Bianchi, MD, PhD; Mark H. Eckman, MD, MS; Steven M. Greenberg, MD, PhD.
* 'Navorsing: Onbedoelde gevolge van statins in mans en vroue in Engeland en Wallis: bevolking gebaseer cohort studie met behulp van die QResearch databasis, Julia Hippisley-Cox, Carol Coupland, doi: 10,11366 / bmj.c2197.BMJ 2010; 340: c219
* 'N hoër risiko katarak verskyn in verband met die gebruik statine, JAMA Ophthalmol. Gepubliseer aanlyn 19 September 2013 http://media.jamanetwork.com/news-item/4403/doi:10.1001/.jamainternmed.2013.4575.

Is jy op Bloeddruk of Cholesterol medikasie?

Ontvang ‘n gratis botteltjie Miracle Magnesium Oil!

Klik hier om ons vraelys af te laai(392KB), of SMS "MMOCholesterol" en jou naam na 45551.

 

Are you on Blood pressure or Cholesterol medication?

Receive a free container with Miracle Magnesium Oil!

Click here to download our questionnaire(321KB), or SMS "MMOCholesterol" and your name to 45551.

Is Miracle Magnesium Oil getoets?

Suid-Afrika se gewildste Magnesium, want dit WERK!

'n Onafhanklike toets gedoen deur die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde(SABS), het bewys dat Miracle Magnesium Oil™ wel Magnesium bevat, asook ekstra minerale soos Kalsium, Kalium ("Potassium"), Borium ("Boron"), Seleen en Sink.

Wat se dokters van Magnesium:

"Die hoeveelheid navorsing wat gedoen is op magnesium is verbysterend. Om net na die huidige navorsingsfeite te kyk, het ek deur duisende bladsye wetenskaplike studies gesif. Elk wat begin met die erkenning dat magnesium terapeuties van waarde is vir 'n magdom van simptome soos angstigheid, paniekaanvalle, asma, hoë cholesterol, bloedklonte, hoë bloeddruk, rustelose bene, lae bloedsuiker, spatare, hoofpyn, migraine, sinusitis, depressie, diabetes, ontgifting, moegheid, hartsiektes, slapeloosheid, niersiekte, en osteoporose" - Dr. Carolyn Dean

"Meeste moderne hartsiektes word deur 'n magnesium-tekort veroorsaak" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, skrywer van "The Magnesium Factor"

"Studies het bewys dat 90% van individue wat tipe 2 diabetes het, baie lae vlakke van intrasellulere magnesium toon." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endokrinoloog.

"Navorsing het die verhouding tussen lae vlakke magnesium en kardiovaskulere siektes sonder enige twyfel gedemonstreer. So baie pasiënte met hoë bloeddruk kan baat by die inname van magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, een van Amerika se bekendste dokters van geintegreerde medisyne.

Dr. Linda Rapson, spesialiseer in die behandeling van chroniese pyn. "Ongeveer 70% van my pasiënte wat kla van spierpyn, krampe en moegheid toon tekens van 'n magnesium tekort. Dit mag te goed klink om waar te wees, maar dit is 'n feit. Magnesium werk vir diegene met fibromialgie, migraine en hardlywigheid. Die wetenskaplike gemeenskap sal kennis moet neem van die belangrikheid van Magnesium". - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Mediese Direkteur.

"Daar is definitief 'n verband tussen 'n magnesium tekort en siektes soos diabetes en hoë bloeddruk." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-Universiteit "Magnesium het meer ongeneeslike en misterieuse simptome opgelos as enige ander mineraal wat ek waargeneem het in 31 jaar in my praktyk." - Dr. Sherry Rogers, MD, skrywer van "Depression: Cured at Last"

"Dyspierbeserings kan vermy word met magnesium. Vloeibare Magnesium chloried kan eenvoudig aangespuit word en ingevryf word aan 'n beseerde hakskeensening om swelling te verminder. Magnesium-aanvullings is die beste wat jy kán doen om jouself te beskerm teen, of te help met die herstel van sportbeserings." - Dr Jeff Schutt, Chiropraktisyn en 'n instrukteur vir die "National Strength and Conditioning Association".

Mediese-kliniese-toetse op Magnesium

KOLONKANKER 333,510 mense, waarvan 7,435 kolonkanker het, het 200 mg - 270 mg magnesium per dag ontvang in sewe opvolg-studies.             

Magnesium het verbetering getoon by die eerste studie regdeur tot die einde van die sewende studie en daar was 18 verbeteringe met die behandeling van orale magnesium. Eur J Gastroenterol Hepatol.

Meer as 1 miljoen mense gebruik reeds Miracle Magnesium Oil, en het resultate met hoofpyn, diabetes, hoë bloeddruk, hoë cholesterol, spatare, sooibrand, rustelose bene, pyn en vele meer.

Is Miracle Magnesium Oil tested?

South Africa’s most popular Magnesium, because it WORKS!

An independent test done by the South-African Bureau of Standards (SABS), has proven that Miracle Magnesium Oilcontains Magnesium, as well as extra minerals, such as Calcium, Potassium, Boron and Zink.

What do doctors say about Magnesium?

"The amount of research done on Magnesium is staggering. Just to look at the current research facts, I had to look through thousands of scientific studies. Each starts with reorganizing that Magnesium aids in a large number of symptoms such as anxiety, panic attacks, asthma, high cholesterol, blood clots, high blood pressure, restless legs, low blood sugar, varicose veins, headache, migraine, sinusitis, depression, diabetes, detoxification, fatigue, heart disease, sleeplessness, kidney disorders and osteoporosis." - Dr. Carolyn Dean

"Most modern heart diseases, are caused by a Magnesium deficiency" - Dr. Mildred S. Seelig, MD, MPH, writer of "The Magnesium Factor"

"Studies have shown, that 90% of individuals with type 2 diabetes, have a low count of intercellular Magnesium." - Dr. Zachary T. Bloomgarden, MD, Endocrinologist.

"Studies have shown, that there is a direct link between low levels of Magnesium and Cardiovascular disease. This means that patients with high blood pressure, can miraculously gain by the intake of Magnesium." - Dr. Julian Whitaker, MD, one of America’s most famous doctors of integrated medicine.

Dr. Linda Rapson, specializes in the treatment of chronic pain. "An average of 70% of my patients who complain about muscle pain, cramps and fatigue, show signs of a severe Magnesium deficiency. It may sound too good to be true, but it is a fact. Magnesium works for those with fibromyalgia, migraine and constipation. The scientific community must note the importance of Magnesium." - Dr. Linda Rapson, MD, CAFCI, Medical Director.

"There is definitely a direct relationship between Magnesium deficiency and conditions such as diabetes and high blood pressure." - Dr. Lawrence Resnick, MD, Cornell-University

"Magnesium has resolved more incurable and mysterious symptoms than any other mineral that I have ever seen in 31 years in my practise - Dr. Sherry Rogers, MD, writer of "Depression: Cured at Last"

"Hamstring injuries can be prevented with Magnesium. Liquid Magnesium chloride can simply be sprayed on and rubbed in. Magnesium- supplementation is the best you can do to protect yourself against, or to recover from sports injuries." - Dr Jeff Schutt, Chiropractor and instructor for the "National Strength and Conditioning Association".

Medical-Clinical-Tests on Magnesium

Colon cancer – 333,510 individuals, of which 7,435 have colon cancer, ingested 200 mg - 270 mg magnesium per day, for seven continued studies.     

Magnesium has showed improvement at the first study, through to the seventh study, and it showed 18 improvements with the treatment of oral Magnesium. Eur J Gastroenterol Hepatol.

More than 1 million people are already using Miracle Magnesium Oil™, and have results with headache, diabetes, high blood pressure, varicose veins, heartburn, restless legs, pain and much more.

 

Miracle Magnesium Gel Absorbed Through The Skin Provides Added Benefits Combined With Oral Miracle Magnesium Oil

 

The Benefits of Miracle Magnesium Oil

Magnesium is the most important mineral and is involved in more than 350 enzymatic bodily processes.  The typical western diet does not supply sufficient Magnesium.  Multiple health benefits of Magnesium include transmission of nerve impulses, body temperature regulation, detoxification, energy production, and the formation of healthy bones and teeth.
Health specialists have always emphasized the importance of including enough amounts of Vitamins and Minerals in our daily diet.   Zinc, Calcium, and Magnesium are three of the most important Minerals our body needs for good health.   Magnesium aids in the absorption of Calcium, while Zinc actively supports the body’s immune system.  Women of all ages benefit from the intake of Magnesium.  Besides preventing Osteoporosis,  Magnesium health benefits in women include relief from symptoms of Menopause and Premenstrual Syndrome (PMS).   It also minimizes the risk of premature labour.   The other important health benefits of Magnesium include protein synthesis, relief from bronchospasm (constricted airways) in the lungs, and improvement of thyroid function.  It boosts the bio-availability of Vitamin B6 and Cholesterol, improves muscle functioning, Insomnia, Heart attacks, Hypertension, Constipation, Migraines, Kidney Stones, and Gallstones

Testimonial

Ek het ‘n jaar terug begin om die Magnesium Inflama Spray, Miracle Magnesium Oil en Joint Support te gebruik vir lae rugpyn. Pyn is heeltemal weg en ek gebruik nou die Miracle Magnesium Oil en Miracle Magnesium Blue Spray as n daaglikse aanvulling. Hierdie is wonderlike produkte en ek beveel dit baie sterk aan.
A van Schalkwyk

Testimonial

Die Miracle Magnesium Oil is die wonderlikse produk op die mark. Ek het ongelooflike suur gehad – seer gewrigte, spier pyne en krampe, slaaploosheid, hoofpyne en ook sinus.   Kan nie sonder dit nie, vandat ek dit gebruik is ek ‘n gesonde mens. Ek sal dit 100 % aanbeveel vir enige iemand.
Marie De Vries

Magnesium treats migraines, insomnia, and depression

The numerous magnesium health benefits also include the treatment of migraines, insomnia, and symptoms of depression. Magnesium is also known to cure severe forms of psychiatric dysfunctions including panic attacks, stress, anxiety, and undue agitations. Magnesium supplements considerably reduce the severity of such attacks and may also help in reducing the rate of recurrence.

Magnesium Assists With Better sleep

The sleep regulating hormone melatonin is disturbed when Magnesium is deficient. Furthermore, Magnesium brings balance and controls stress hormones. Stress and tension are often reasons why people suffer from insomnia in the first place.

Magnesium Alkalizes the Body

Magnesium helps return the body’s pH balance. Magnesium reduces lactic acid, which is partly responsible for post-exercise pain (Delayed Onset Muscle Soreness).

Products of the Month

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.